Využitie automatických externých defibrilátorov v hasičských jednotkách

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník