Dotazník pre rodičov zameraný na zistenie obezity v pediatrickej populácií

Vážení rodičia,


volám sa Bc. Richard Molnár a som študentom 2. ročníka Magisterského stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v odbore Verejné zdravotníctvo. Chcel by som Vás poprosiť, venovať tomuto dotazníku pár minút Vášho vzácneho času. Dotazník je zameraný na zistenie obezity u detí. Dotazník je anonymný a zistené údaje budú použité len na účely mojej diplomovej práce. Otázky v dotazníku vyžadujú zväčša jednu odpoveď, okrem otázok, kde ste inštruovaní k inej odpovedi. 

Spustiť dotazník