.

Rola estetyki okładki w kształtowaniu oczekiwań czytelników i ich wyborów zakupowych

Szanowni Państwo, 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiego badania ankietowego, którego odpowiedzi posłużą do napisania części badawczej mojej pracy licencjackiej. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas!. Ankieta zachowuje charakter w pełni anonimowy. 

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy estetyka okładki jest dla Ciebie ważna?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Ile czasu poświęcasz na oglądanie okładki przed zakupem książki?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kupić książkę ze względu na atrakcyjną okładkę, pomimo nieinteresującego opisu?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy kiedykolwiek kupiłeś książkę ze względu na interesujący opis, pomimo nieatrakcyjnej wizualnie okładki?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jaką książkę uważasz za posiadającą najlepszą okładkę, jaką kiedykolwiek widziałeś?

Proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi.
8

Mając możliwość zakupu jednej z tych książek, którą byś wybrał?

Wybierz jedną odpowiedź obrazkową
9

Co najchętniej widziałbyś na okładkach książek?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Widząc tę okładkę, zakładasz, że gatunek do jakiego należy to:

Wybierz jedną odpowiedź
question image
11

Widząc tę okładkę, zakładasz, że gatunek do jakiego należy to:

Wybierz jedną odpowiedź
question image
12

Czy zdarzyło Ci się, że okładka książki wprowadziła Cię w błąd co do jej gatunku lub treści? Jeśli tak, prosimy o podanie przykładu.