.

Consumptie telers

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Het betreft een enquête van 10 vragen voor mijn afstudeerwerkstuk. Het gaat over constumptieaardappel en het poten daarvan. Wilt u mij verder helpen met mijn onderzoek door de enquête in te vullen? Het zal niet lang duren. Alvast super bedankt voor de genomen moeite! 

Groet, Willem 

Beveiligd
Enquête over het poten van consumptieaardappel.
1

In welke provincie is uw bedrijf gevestigd?

2

Hoeveelste generatie bent u op het bedrijf?

Kies één of meer antwoorden
3

Teelt u op uw bedrijf consumptieaardappelen?

Kies één antwoord
4

Zo ja, hoeveel is uw totale areaal consumptieaardappelen?

Kies één antwoord
5

Poot u uw aardappelen zelf

Kies één antwoord
6

Hoe bepaalt u de pootafstand voor uw aardappelen?

Kies één of meer antwoorden
7

Als u uw aardappels poot, hoe komt u dan uit aan het einde met uw pootgoed?

Kies één antwoord
8

Als u tekort of over heeft ingevuld in de vorige vraag, om welke hoeveelheden gaat het dan?

Kies één antwoord
9

Brengt het tekort of over hebben van pootgoed financiële lasten met zich mee op uw bedrijf?

10

Bent u op dit moment bezig met innovaties op uw bedrijf en wat zou u graag zien veranderen in de toekomst met betrekking op de consumptieaardappelteelt?