LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Beleving van kanker op patiënten

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Deze enquête is gemaakt voor mensen die kanker hebben (gehad).

Door het invullen van deze 5 - 10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen voor ons profielwerkstuk over kanker.

Deze enquête bestaat uit 22 vragen en is opgedeeld in 4 delen. De vragen gaan voornamelijk over de beleving van u als kankerpatiënt op de ziekte. We begrijpen het ook heel goed als u sommige vragen niet wilt invullen, daarom zijn ze niet allemaal verplicht.

Bij voorbaat alvast heel erg bedankt voor het invullen van de enquête!

Deel 1

Algemeen

1 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

2 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

3 Welke soort(en) kanker heeft u (gehad)?
Vereist antwoord

Meerdere antwoorden mogelijk

4 Zijn/Waren er uitzaaiingen bij u geconstateerd?

5 In welk stadium van de behandeling bevindt u zich?

6 Welke behandelingen heeft u ondergaan/ondergaat u nu?

Meerdere antwoorden mogelijk

7 Bent u genezen?

Deel 2

Beleving van kanker

8 Wat was de aanleiding dat u naar de arts bent gegaan, waarnaar vervolgens de ziekte werd geconstateerd?

Meerdere antwoorden mogelijk

9 Hoe voelde u zich nadat de ziekte was geconstateerd?

1500 tekens resterend

10 Hoe heeft het traject van behandelen uw leven beïnvloed?

1500 tekens resterend

11 Heeft u dingen aan uw levensstijl moeten veranderen?

Meerdere antwoorden mogelijk

12 Heeft u veel steun gehad aan anderen?

Meerdere antwoorden mogelijk

13 Bent u naar aanleiding van deze ervaring anders naar het leven gaan kijken?

Meerdere antwoorden mogelijk

14 Heeft de ziekte veranderingen teweeggebracht op het gebied van seks en intimiteit?

Meerdere antwoorden mogelijk

15 Hoe heeft de ziekte invloed (gehad) op uw sociale leven?

Meerdere antwoorden mogelijk

16 Hoe gaan mensen van buitenaf om met uw ziekte?

Meerdere antwoorden mogelijk

17 Wat vindt u hiervan? (reactie op de vorige vraag)

1500 tekens resterend

Deel 3

De invloeden op kanker

18 Denkt u dat er externe factoren zijn die invloed hebben op het ontstaan van kanker?

Meerdere antwoorden mogelijk

19 Wat is volgens u van invloed op een succesvolle behandeling?

Meerdere antwoorden mogelijk

Deel 4

Het slot

20 Vindt u dat er voldoende wordt geïnformeerd over kanker (behandeling/preventie/de ziekte zelf)?

Meerdere antwoorden mogelijk

21 Wie is er verantwoordelijk voor het verschaffenvan de juiste informatie over de preventie van kanker en de ziekte zelf?

Meerdere antwoorden mogelijk

22 Op een schaal van 1 tot 10, hoe ingrijpend is uw leven veranderd?
Vereist antwoord

Nauwelijks veranderd
Zeer veranderd