.

Jídelna Stodůlky - hodnocení spokojenosti

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak dlouho ve firmě pracujete?

Vyberte jednu odpověď