.

Dotazník o odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často sa zaoberáte tématom odstránenia materiálov obsahujúcich azbest?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste ohodnotili efektivitu súčasných postupov odstraňovania azbestu?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek od 1 do 10.
3

Aké informácie by ste chceli získať o odstraňovaní azbestu?

Napíšte svoje odpovede.
4

Máte osobnú skúsenosť s odstraňovaním azbestu?

Vyberte jednu možnosť.
5

Aké sú vaše obavy v súvislosti s odstraňovaním azbestových materiálov?

Napíšte svoje odpovede.
6

Aké sú vaše návrhy na zlepšenie postupov odstraňovania azbestu?

Napíšte svoje odpovede.
7

Aké opatrenia si myslíte, že by mali byť prijaté na lepšie informovanie verejnosti o odstraňovaní azbestu?

Napíšte svoje odpovede.
8

Varianta odpadového hospodárstva počas odstraňovania azbestu predstavuje...

Vyberte jednu možnosť.
9

Ako vnímate snahy o minimalizáciu vystavenia obyvateľstva azbestu?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek od 1 do 10.
10

Máte niečo ďalšie, čo by ste chceli zdieľať týkajúce sa odstraňovania azbestu?

Nechajte svoje komentáre.