.

De niet-gelovige of anders-gelovige gast bij de Herberg

Beste gastvrouw/stafvervanger, zou je de volgende vragen willen beantwoorden, die gaan over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg? Het invullen kost ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt!

Beveiligd
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
1

Hoe lang ben je al vrijwilliger in de Herberg?

Kies één antwoord
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
2

Hoe vaak werk je (gemiddeld) in de Herberg

Kies één antwoord
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
3

Wat is je leeftijd?

Kies één antwoord
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
4

Van welk kerkelijke genootschap ben je lid?

Kies één antwoord
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
5

Heb je het idee dat er een toename is van het aantal niet-gelovige gasten in de Herberg

Met 'niet-gelovige gast' bedoelen we mensen die stellen dat ze niet geloven dat er een God bestaat, of hooguit beweren dat er wel 'iets' is.
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
6

Heb je het idee dat er een toename is van het aantal anders-gelovige gasten in de Herberg?

Met 'anders-gelovige gast' bedoelen we gasten die wel geloven in (een) God, maar op andere manieren invulling geven dan vanuit de protestantse traditie. Gasten die op hun eigen manieren geloven, daarbij gebruik makend van andere religies, of hun eigen rituelen hebben, hun geloof niet (alleen) op de Bijbel baseren...
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
7

Het je het idee dat er een toename is van gasten die wel geloven (of gelovig zijn opgevoed), maar niet meer (actief) betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente?

Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
8

Werk je op een andere manier met deze mensen (niet-gelovig, anders-gelovig, niet-kerkelijk) in vergelijking met de gelovige gasten? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?

Denk aan: andere gesprekken voeren, andere woorden gebruiken tijdens het bidden, lees je uit een andere Bijbelvertaling etc.
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
9

Beïnvloedt het jouw werk als er niet-gelovige, anders -gelovige, of niet-kerkelijke gasten in de groep zijn? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?

Maakt het je werk leuker, interessanter, complexer, spannender etc.
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
10

Vind je dat de Herberg deze gasten moet blijven ontvangen?

Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
11

Vind je dat er een maximum moet zijn aan de hoeveelheid van deze gasten in de groep?

Kies één of meer antwoorden
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
12

Vind je dat het programma zou moeten worden aangepast voor deze gasten?

Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
13

Vind je dat er meer uitleg over geloofszaken moet komen voor deze gasten?

Denk aan uitleg over gebed, Bijbellezen, informatie over een AlphaCursus...
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
14

Vind je dat het (ook) de missie van de Herberg is om te proberen meer ongelovige of onkerkelijke mensen te bereiken?

Kies één of meer antwoorden
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
15

Vind je dat de Herberg jou meer toerusting moet geven over hoe in gesprek te zijn met niet-gelovige of anders-gelovige gasten?

Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg
16

Laatste vraag: Heb je nog aanvullingen op bovenstaande vragen? Bijvoorbeeld over programmawijzigingen, informatie toevoegen aan de gastenmap, anders werken...

Ik hoor graag je ideeën, vragen en/of opmerkingen
Enquête over de niet-gelovige of anders-gelovige gast in de Herberg

Hartelijk bedankt voor je medewerking!