.

"Inzicht in Opvoedingsperspectieven: Een Onderzoek naar de Visie en Beleving van Professionele Opvoeders"

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd

Beste collega,

voor mijn studie doe ik onderzoek naar de visies en leef- en belevingswerelden van professionele opvoeders. Dit onderzoek richt zich op hoe zij het opvoeden ervaren en welke opvattingen zij hierover hebben. In dit kader wil ik u enkele vragen stellen. Het zou zeer gewaardeerd worden als u deze vragen naar waarheid beantwoordt, zodat ik een helder en accuraat beeld kan vormen van uw ervaringen en opvattingen.

1

1. Heb jij een pedagogische visie en hoe ziet deze eruit?

2

2. Wat beschouw je als de belangrijkste waarden en normen bij het opvoeden van kinderen?

3

3. Hoe belangrijk vind je het om structuur en regelmaat te bieden in de opvoeding?

1 ster is helemaal niet belangrijk 5 sterren is heel belangrijk
4

4. In hoeverre betrek je ouders of opvoeders in het opvoedproces?

1 ster is heel weinig 5 sterren is heel veel
5

5. Welke rol speelt communicatie volgens jou in de opvoeding? Kun je een voorbeeld geven van hoe je dit toepast in de werk?

Deze vraag vereist twee antwoorden die bij elkaar aansluiten
6

6. Werk je liever met een vast opvoed plan of pas je je aanpak aan per kind?

Kies één of meer antwoorden
7

7. Vind je dat de huidige opvoedingsmethodes voldoende inspelen op de diversiteit in leef- en belevingswereld van de kinderen

Licht eventueel toe in de volgende vraag
8

Wat zou je graag anders zien of wat gaat er juist goed? (toelichting op de vorige vraag)

Mocht je geen toelichting willen geven zet een streepje bij het antwoord
9

8. Wat zij volgens jou de grootste uitdagingen in het opvoeden van kinderen in de huidige maatschappij?

10

9. Hoe ga je om met kinderen die moeilijk gedrag vertonen? Gebruik je bepaalde technieken of methodes?

11

10. Kun je een situatie beschrijven waarin je jouw opvoedkundige aanpak hebt moeten aanpassen? Wat was de aanleiding en wat was het resultaat?

12

Wat is u naam?

Als u liever anoniem blijft kunt u deze vraag overslaan
13

Wat is u leeftijd?

Indien u dit niet wil delen kunt u deze vraag overslaan

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Ik zal de antwoorden analyseren en mogelijk enkele van u benaderen voor een diepergaand gesprek, indien u hierin geïnteresseerd bent. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.