Anketa e Vendit të Punës - Shqip (Albanisch)

Të nderuar pjesëmarrës,


Emri im është Lara Lehmann dhe kam nderin të punoj si konsulente e jashtme për kompaninë tuaj. Si pjesë e bashkëpunimit tonë, ne përpiqemi të përmirësojmë vazhdimisht kushtet e punës dhe mjedisin e punës në Ceva Logistics. Mendimet dhe përvojat tuaja janë të paçmueshme në krijimin e ndryshimeve pozitive.

Për të arritur këto qëllime, ne dëshirojmë të mbledhim perspektivat tuaja përmes një sondazhi gjithëpërfshirës të punonjësve. Komentet tuaja do të ndihmojnë në identifikimin e pikave të forta dhe përmirësimin e fushave ku mund të bëjmë përparim së bashku.


Ju lutemi të jeni të sigurt se të gjitha informacionet do të trajtohen në mënyrë anonime dhe konfidenciale. As Ceva Logistics dhe as vendndodhja nuk do të kenë akses në përgjigjet individuale ose të dhënat personale.


Mendimet tuaja të hapura dhe të sinqerta janë thelbësore për të kryer një analizë gjithëpërfshirëse dhe për të zhvilluar zgjidhje të përshtatura. Rezultatet e këtij sondazhi do të ndihmojnë për të kuptuar më mirë nevojat dhe shqetësimet e punonjësve në mënyrë që të krijohet një mjedis pune pozitiv dhe produktiv.


Ju falenderojmë paraprakisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë anketë të rëndësishme. Kontributi juaj jo vetëm që do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të Ceva Logistics, por gjithashtu do t'ju ndihmojë të ndiheni rehat dhe të vlerësuar në mjedisin tuaj profesional.


Do të jem i lumtur t'ju përgjigjem çdo pyetjeje që mund të keni dhe pres me padurim pjesëmarrjen aktive në këtë iniciativë të rëndësishme.


Përshëndetjet më të mira,


Lara Lehmann

Konsulent i jashtëm për zhvillimin e punonjësve


Ju lutemi klikoni në "Umfrage starten" për të filluar sondazhin.

Umfrage starten