.

Požární ochrana v primárním vzdělávání

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Správná je vždy jen jedna z odpovědí.

Zabezpečeno
Vyplň mi pár informací o sobě.
1

Věk:

2

Třída:

3

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
4

Název města/vesnice, ve které se vaše škola nachází:

5

Ve škole se učíme, co dělat při požáru.

Vyberte jednu odpověď
6

Učitelé s námi probírají, jak se chovat při požáru.

Vyberte jednu odpověď
7

Ve škole cvičíme, jak se evakuovat při požáru.

Vyberte jednu odpověď
8

Zajímám se o téma požární ochrany a věnuji se mu i mimo školu.

Vyberte jednu odpověď
9

1. Jaké je telefonní číslo centra tísňového volání?

Vyberte jednu odpověď
10

2. Povinnost zajistit čištění komínu má:

Vyberte jednu odpověď
11

3. Na půdě nelze skladovat:

Vyberte jednu odpověď
12

4. Na střeše musí být vždy nainstalován:

Vyberte jednu odpověď
13

5. Nevychladlý popel:

Vyberte jednu odpověď
14

6. Hlavní uzávěr vody nebo plynu:

Vyberte jednu odpověď
15

7. Pomoc zraněné osobě musí poskytnout:

Vyberte jednu odpověď
16

8. Co je evakuační zavazadlo?

Vyberte jednu odpověď
17

9. Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat:

Vyberte jednu odpověď
18

10. Při evakuaci nesmíme zapomenout:

Vyberte jednu odpověď
19

11. IZS je zkratka pro:

Vyberte jednu odpověď
20

12. Základní složky IZS jsou:

Vyberte jednu odpověď
21

13. Občan nesmí:

Vyberte jednu odpověď
22

14. Podle hořlavosti rozdělujeme látky na:

Vyberte jednu odpověď
23

15. Jaké je telefonní číslo na hasičský záchranný sbor?

Vyberte jednu odpověď
24

16. Na jaké telefonní číslo bys zavolal v případě hromadné dopravní nehody?

Vyberte jednu odpověď
25

17. Jakým hasícím přístrojem budete hasit elektrospotřebiče?

Vyberte jednu odpověď
26

18. Pokud uvidím požár ve třídě:

Vyberte jednu odpověď
27

19. Základní prvky požárního plánu ve školní budově jsou:

Vyberte jednu odpověď
28

20. Jaké jsou vhodné kroky v případě, že cesta ven je zablokována?

Vyberte jednu odpověď
29

21. Při používání elektrických přístrojů ve škole je důležité:

Vyberte jednu odpověď
30

22. Jak můžeme pomoci žákům překonat strach z požáru?

Vyberte jednu odpověď
31

23. Pro minimalizování rizika požáru ve třídě mohou pomoci tato opatření:

Vyberte jednu odpověď
32

24. Nejčastější příčinou požáru je:

Vyberte jednu odpověď
33

25. Správný postup pro evakuaci ze školní budovy je:

Vyberte jednu odpověď
34

26. Hasicí přístroje by měly být uloženy:

Vyberte jednu odpověď
35

27. Na evakuačním plánu by mělo být viditelné slovo:

Vyberte jednu odpověď
36

28. Když vidím, že si jiný žák hraje s ohněm:

Vyberte jednu odpověď
37

29. Slovo evakuace znamená:

Vyberte jednu odpověď
38

30. Požár je:

Vyberte jednu odpověď
39

31. Příklady požárních zařízení jsou:

Vyberte jednu odpověď
40

32. Který materiál je nejvíce hořlavý?

Vyberte jednu odpověď
41

33. Hydrant je:

Vyberte jednu odpověď
42

34. Tepenné krvácení:

Vyberte jednu odpověď
43

35. Pokud někdo omdlí:

Vyberte jednu odpověď
44

36. Protišoková opatření jsou:

Vyberte jednu odpověď
45

37. Jak se pozná popálenina II. stupně?

Vyberte jednu odpověď
46

38. Je nutné jít s krvácením z nosu k lékaři?

Vyberte jednu odpověď
47

39. Hlavním cílem požární ochrany je:

Vyberte jednu odpověď
48

40. Číslo na záchrannou službu je:

Vyberte jednu odpověď
49

41. Starou trávu:

Vyberte jednu odpověď