.

Methode vaktheorie "Dienstverlening"

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Onderzoek naar een Effectieve Methode voor een Goede Doorstroom naar Vervolgonderwijs
1

Hoe beoordeelt u de huidige methodes die we gebruiken binnen het vak (vaktheorie “dienstverlening”). Sluit de methode goed aan bij de behoeften van onze Entree-student?

2

Welke aspecten van de huidige methodes in de vaktheorie "dienstverlening" vindt u het meest effectief voor het voorbereiden van studenten op niveau 2?

3

Zijn er bepaalde onderdelen van de huidige methode die minder goed werken? Zo ja, welke en waarom?

4

Welke suggesties heeft u voor het verbeteren van de huidige methode in de vaktheorie "dienstverlening" om de doorstroom naar niveau 2 te bevorderen?

5

Hoe ziet u de rol van praktijkgerichte opdrachten binnen onze methodes? Vindt u dat deze opdrachten voldoende bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden en kennis voor niveau 2?