Arbetsglädje

Hej,


Som ni vet går jag just nu rektorsutbildningen, där jag just nu läser kursen styrning, organisation och kvalitet. Vi ska utföra en undersökning i våra verksamheter för att kunna förbättra organisationen och kvaliteten i våra förskolor. Jag har valt att fokusera på ämnet arbetsglädje, då jag är av den uppfattningen att om man trivs på sitt arbete gör man ett bättre jobb, vilket leder till en bättre kvalitet i verksamheten.


Nu vill jag ta reda på om min uppfattning stämmer, och för att göra det behöver jag ta reda på vad arbetsglädje innebär för mina anställda. Därför skulle jag vilja att du tar några minuter att svara på denna enkät.

Jag tänker mig att sammanställningen av era svar sedan ska leda till en förändring i organisationen som leder till större arbetsglädje för oss alla.

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023