Enquête afstudeeronderzoek fondsenwerving i.c.m. inzet van communicatie bij doelgroep Generatie X en Babyboomers

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek!


Stichting Social Development Nepal realiseert technische scholing in Nepal.Onderwijs is een recht van elk kind, waar hij of zij ook woont. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor veel kinderen in Nepal die onder de armoedegrens leven. De duurzaamste vorm van armoedebestrijding is goed onderwijs. Daarom wil Stichting Social Development Nepal het voor deze kinderen mogelijk maken dat zij kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. De stichting streeft ernaar duurzame relaties aan te gaan met donateurs en zo meer financiële steun te kunnen genereren. Dit onderzoek richt zich op fondsenwerving i.c.m. de inzet van communicatie, specifiek gericht op de doelgroepen Generatie X en de Babyboomers die op dit moment al trouw doneren aan een goed doel. Uiteindelijk wordt er een communicatieplan opgeleverd voor Stichting Social Development Nepal. 


Waarom mee doen aan het onderzoek?

-> Draag bij aan het verbeteren van fondsenwerving en communicatiestrategieën voor Stichting Social Development Nepal, waardoor meer kinderen en volwassenen in Nepal toegang krijgen tot kwalitatief onderwijs en kansen voor een betere toekomst.


Over het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek zijn 100% anoniem. De enquête bevat 12 vragen en duurt ongeveer 5 minuten. Het onderzoek bevat de volgende onderdelen:

* Inzicht (frequentie) huidige donaties

* Inzet communicatiemiddelen

* Contentbepaling

* Factoren die bijdragen aan het voortzetten van donaties

* Inzicht wanneer wel / niet doneren aan Stichting Social Development Nepal


Indien u bereid bent om mee te werken aan het testen van het communicatieplan, kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres achterlaten.

Enquête starten