Turystyka archeologiczna na Bliskim Wschodzie

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Ankieta ma celu wskazać jakie szanse rozwoju ma Archeoturystyka na Bliskim Wschodzie, dodatkowo pragniemy sprawdzić jakim zainteresowaniem cieszy się ta dziedzina turystyki w Polsce.

Lista krajów na Bliskich Wschodzie mających znaczenie Archeoturystyczne:

Afganistan, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jordania, Liban, Syria, Turcja

Definicja archeoturystyki:

„Turystyka archeologiczna to podróże, których celem jest zwiedzanie i doświadczanie stanowisk archeologicznych i miejsc historycznych.”

Jak często zdarza się Panu/Pani wyjechać w celach wypoczynkowych na obszar Bliskiego Wschodu?
Wymagana odpowiedź

Ile zwykle dni spędza Pan/Pani podczas wyjazdu turystycznego?
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj turystyki jest dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjny?
Wymagana odpowiedź

Przypisać 100 punktów
Turystyka wypoczynkowa
0
100
Turystyka krajoznawcza
0
100
Turystyka kulturowa
0
100
Turystyka zdrowotna
0
100
Turystyka religijna
0
100
Turystyka sportowa
0
100
turystyka biznesowa
0
100

Zabytki z jakiej starożytnej kultury na Bliskim Wschodzie są dla Pana/Pani najbardziej interesujące?
Wymagana odpowiedź

Przypisać 100 punktów
Rzymskiej
0
100
Greckiej
0
100
Perskiej
0
100
Egipskiej
0
100

Czy turystyka archeologiczna mogłaby Pana/Panią skłonić do wyjazdu? (1- zdecydowanie nie, 2 - raczej nie, 3 - raczej tak, 4 - zdecydowanie tak
Wymagana odpowiedź

0/4

Które z krajów na Bliskim Wschodzie o znaczeniu Archeoturystycznym na podanej liście uważa Pan/Pani za najmniej przyjazny turystom (wybierz 3).
Wymagana odpowiedź

Zabytki z którego kraju na Bliskim Wschodzie o znaczeniu archeoturystycznym są Panu/Pani najlepiej znane (wybierz maks. 3)?
Wymagana odpowiedź

Które z krajów Bliskiego Wschodu o znaczeniu Archeoturystycznym są dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjne (wybierz maks. 3)?
Wymagana odpowiedź

Co jest dla Pana/Pani największą barierą w wyjazdach turystycznych na Bliski Wschód (wybierz 3)?
Wymagana odpowiedź

Czy zainteresowałoby Pana/Panią zwiedzanie greckich zabytków na Bliskim Wschodzie (1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej nie 3 - raczej tak, 4 - zdecydowanie tak)?
Wymagana odpowiedź

0/4

Czy Pana/Pani zdaniem archeoturystyka ma szansę stać się istotnym nurtem w turystyce na Bliskim Wschodzie? (1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej nie 3 - raczej tak, 4 - zdecydowanie tak)
Wymagana odpowiedź

0/4

Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana poznawaniem historii starożytnej poprzez odwiedzanie miejsc o znaczeniu archeologicznym? (1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej nie 3 - raczej tak, 4 - zdecydowanie tak)
Wymagana odpowiedź

0/4

METRYCZKA:

Metryczka: Płeć
Wymagana odpowiedź

Metryczka: Wiek
Wymagana odpowiedź

Metryczka: Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Metryczka: Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Metryczka: Praca
Wymagana odpowiedź