Vzťahy v rodine

Dobrý deň, chcel/a by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom „malého výskumu“, ktorý realizujeme v rámci výučby na vysokej škole, kde som študentom/kou. Dotazník je zameraný na rodinu a jej členov, otázky sa týkajú rôznych charakteristík ľudí, akí sú, za akých sa považujú a v akých podmienkach žijú.

Vaše odpovede sú úplne anonymné a budú použité len na účely výskumu v rámci výučby. Na uvedené otázky nie sú žiadne správne alebo nesprávne odpovede, správne sú tie, ktoré sú pravdivé a úprimné. Nie Ste povinný na všetky otázky odpovedať, ak niektoré z nich považujete za pre Vás nepríjemné, alebo nejako ohrozujúce, môžete ich preskočiť. Ak je to však možné, odpovedzte na všetky otázky. Vyplnenie dotazníka by malo trvať približne 20 minút. 


Vopred ďakujem za Vašu ochotu a vyplnenie dotazníka.


Dotazník je určený pre mladých dospelých vo veku od 18 do 30 rokov.Spustiť dotazník