.

Feedback blogs

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Feedback Blogs
1

Hoe beoordeel je de verzorging van de Nederlandse taal in de blogs?

2

Zie je progressie in het taalgebruik van de eerste naar de latere posts? Zo ja, hoe?

3

Wat vind je van de vormgeving van de blogs?

4

Sluit de vormgeving aan bij de persoon, het onderwerp en het type posts? Licht toe.

5

Voel je je welkom bij het lezen van de blogs? Waarom wel of niet?

6

Oogt de blog overzichtelijk? Wat maakt het overzichtelijk of onoverzichtelijk?

7

Hoe is de balans in de posts over de leeruitkomst?

8

Laat de student iets van zichzelf zien in de blogs? Hoe merk je dat?

9

Krijg je een beeld bij hoe de student de leeractiviteiten ervaart? Geef voorbeelden.

10

Stelt de student zich kwetsbaar op door bijvoorbeeld feedback te vragen, leerdoelen te bespreken of ervaringen te beschrijven? Licht toe.

11

Is er een bio of beknopte weergave van het levensverhaal van de student weergegeven? Geef details.

12

Komen momenten van "falen" naar voren in de blogs? Geef voorbeelden.