hotovydotaz

Dobrý dec, 

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který se zaměřuje na užívání návykových látek. Veškeré odpovědi jsou zcela anonymní. Prosím o pravdivé odpovědi, které budou porovnány s celorepublikovými hodnotami. Dotazník se skládá z 26  otázek a vyplnění zabere okolo 5 - 10 minut. 

Vámi vybranou odpověď zakroužkujte. 

Spustit dotazník teď