SOEP-methodiek

Hallo collega's, middels deze enquête wil ik meer inzicht krijgen in het probleem rondom het niet of weinig toepassen van de soep-rapportage methodiek tijdens het rapporteren. Door het niet toepassen van deze methodiek ontstaan er problemen op het gebied van communicatie en samenwerking binnen ons vaste team. Met behulp van deze enquête zal ik starten met mijn Kwaliteitsverbeterplan, met als doel de informatieoverdracht te verbeteren. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan kwaliteitszorg en continuïteit van zorg. 

De enquête zal ongeveer 2 minuten duren, alvast bedankt!

Enquête starten