Analýza postojů veřejnosti vůči domácímu násilí

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je analyzovat postoje veřejnosti vůči domácímu násilí. 


Dotazník je zcela anonymní. Výsledky budou zpracovány pouze pro účely diplomové práce. Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná. Nikde nebude uvedeno Vaše jméno či jiné osobní údaje, díky kterým byste mohl/a být identifikován/a.

Spustit dotazník teď