Powered by

Pravda a klamstvo v ľudskej komunikácií

Dobrý deň vážení respondenti,


     volám sa Eliška Bulíková, svoje štúdium na Vysokej škole sv. Alžbety, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom, v odbore sociálna práca ukončujem diplomovou prácou na tému "Pravda a klamstvo v ľudskej komunikácií". Touto cestou by som Vás rada požiadala o pomoc pri naplnení výskumnej časti mojej práce a to vyplnením dotazníka. 

     Vyplnenie dotazníka zaberie 10-15 minút vášho času a údaje sa zbierajú anonymne len pre účely vyhodnotenia výskumnej časti predmetnej diplomovej práce.

     Za spoluprácu vopred ďakujem.


S pozdravom 


                                                                                                Bc. Eliška Bulíková

Spustiť dotazník