.

Kundnöjdhetsundersökning

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Vad uppskattar du mest med vår tjänst/produkt?

Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver ditt svar.
2

Hur skulle du betygsätta vår tjänst/produkt (1-10)

Vänligen ange en rating från 1 till 10 där 1 är lågt och 10 är högt.
3

Vad stör dig mest med vår tjänst/produkt?

Vänligen beskriv kort det som irriterar dig mest.
4

Vad skulle du vilja förbättra med vår tjänst/produkt?

Vänligen beskriv kort dina förbättringsförslag.
5

Hur ofta använder du vår tjänst/produkt?

Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver ditt svar.
6

Vilket alternativ beskriver bäst din erfarenhet med vår tjänst/produkt?

Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver din erfarenhet.
7

Använder du någon annan liknande tjänst/produkt?

Vänligen beskriv om du använder någon annan liknande tjänst/produkt och varför.
8

Hur fick du kännedom om vår tjänst/produkt?

Vänligen välj det alternativ som bäst beskriver hur du fick information om oss.
9

Vad motiverar dig att fortsätta använda vår tjänst/produkt?

Vänligen beskriv kort vad som motiverar dig att fortsätta som kund hos oss.
10

Vilket pris skulle du vara beredd att betala för vår tjänst/produkt?

Vänligen ange den maximala summan du skulle vara beredd att betala för vår tjänst/produkt.