.

Průzkum mezi obyvateli - strategie rozvoje města Habartova

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste spokojeni s životem ve městě?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Co se Vám na životě v Habartově líbí?

napište maximálně čtyři hlavní body
3

Co se Vám na životě v Habartově nelíbí?

4

Jste spokojeni s péčí města v následujících oblastech?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
5

Vnímáte konkrétní problém v kvalitě poskytovaných veřejných služeb?

Uveďte jaký, kde:
6

Ohodnoťte, zda souhlasíte s následujícími výroky:

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
7

Ve městě je dle vašeho názoru

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
8

Jaké oblasti investic byste upřednostnili k realizaci?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Co považujete za největší přednost města Habartova v porovnání s okolními městy?

10

Vaše připomínky a komentáře, které nám chcete sdělit?

11

Pohlaví

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

V Habartově

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Věk

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání??

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Která z činností je charakteristická pro Vaši aktuální situaci?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Kde bydlíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí