Příčiny fluktuace na OOP Nový Jičín

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako výzkumný nástroj k mé bakalářské práci, která se zabývá příčinami fluktuace pracovníků na obvodním oddělení Policie ČR v Novém Jičíně. Pokud není v otázce specifikováno něco jiného, vztahuje se vždy k uvedenému oddělení. Dotazník je zcela anonymní, proto se nebojte upřímně zodpovědět všechny otázky. 


V případě, že již na obvodním oddělení v Novém Jičíně nepracujete, při vyplňování zvažte prosím vaše pocity a postoje z doby, kdy jste zde sloužili.

Spustit dotazník teď