Powered by

Digitálna gramotnosť v sociálnej práci

Milí sociálni pracovníci,

som internou doktorandkou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore Charitatívna a misijná práca a v rámci výskumnej časti rigoróznej práce, ktorá nesie názov Digitálna gramotnosť v sociálnej práci chceme zistiť úroveň Vašej digitálnej gramotnosti. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť súčasný stav a potreby v oblasti digitálnych zručností v sociálnej práci. Dotazník je anonymný a údaje budú použité výhradne na výskumné účely.

           Pred každou voľbou odpovede si vopred pozorne prečítajte jednotlivé otázky. Vopred Vám ďakujem za Váš čas a ochotu zúčastniť sa na výskume !


                                                   

                                              Mgr. Nikoleta Siváková

Spustiť dotazník