Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie

Vážený respondent/respondentka,


 som študentkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý má 21 otázok. Bude slúžiť na výskumné účely v mojej záverečnej magisterskej práce na tému: „Rodiny v núdzi a ich sprevádzanie“.

Všetky údaje v tomto dotazníku sú anonymné. Údaje budú následne spracované výhradne pre tento účel. Prosím Vás, venujte niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a za Váš čas.

Spustiť dotazník