Jaké konkrétní společensky odpovědné projekty nebo aktivity cílené na životní prostředí to podle Vás jsou?

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď