.

CRM communicatie

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

1. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in de communicatie tijdens de overdracht op onze afdeling?

2

Heb je ooit ervaren dat belangrijke informatie niet werd overgedragen? Zo ja, wat waren de gevolgen?