Vzťah medzi temperamentom a závislosťou od internetu

Dobrý deň,


v rámci písania bakalárskej práce sa venujem možnému vzťahu medzi temperamentom a závislosťou od internetu. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 15 minút. Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Dotazník je určený pre vekovú skupinu 10-35 rokov. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej práce.


Za Váš čas a vyplnenie dotazníku vopred ďakujem.

Spustiť dotazník