Poziom funkcjonowania pacjenta po przebytym udarze mózgu i świadomość pacjenta dotycząca profilaktyki zdrowia przeciw jego nawrotowi

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz