.

fast foods

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

What brand of fastfood do you prefer?

Vyberte jednu odpoveď
2

For what reason you choose this one?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Is it important for me to be somewhere near to me?

Vyberte jednu odpoveď
4

How often do you visit fastfood?

Vyberte jednu odpoveď
5

Which method of order do you prefer?

Vyberte jednu odpoveď
6

What would motivate you to change brand?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí