sú Sociálne problémy ľudí žijúcich v blízkosti skládky

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník