.

Dotazník o firemnom teambuildingu Z+M servis a.s.

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aká je vaša preferencia ohľadom miesta firemného teambuildingu?

Vyberte jednu z možností.
2

Ako by ste ohodnotili organizáciu teambuildingu na škále od 1 do 10?

Ohodnoťte kvalitu organizácie teambuildingu na škále od 1 (najhoršie) do 10 (najlepšie).
3

Aké sú Vaše očakávania a predstavy ohľadom firemného teambuildingu?

Zdieľajte svoje očakávania a predstavy na teambuilding.
4

Koľko dní by ste chceli, aby trval firemný teambuilding?

Zadajte počet dní vo formáte čísel.
5

Aké aktivity by ste radi zahŕňali do programu teambuildingu?

Uveďte, aké aktivity by ste chceli zažiť na teambuildingu.
6

Koľko ľudí by ste si predstavovali na firemnom teambuildingu?

Zadajte počet účastníkov vo formáte čísel.
7

Máte nejaké špeciálne požiadavky ohľadom stravovania počas teambuildingu?

Zdieľajte akékoľvek špeciálne stravovacie požiadavky, ak áno.
8

Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s firemnými teambuildingmi?

Opíšte svoje doterajšie skúsenosti s firemnými teambuildingmi.
9

Aké je vaše obľúbené tímové budovanie v doterajších skúsenostiach?

Opíšte akú aktivitu ste vnímali ako najlepšie na podporu tímovej spolupráce.
10

Aký je váš názor na účelnosť a dôležitosť firemných teambuildingov?

Zdieľajte váš názor na účelnosť a prínos firemných teambuildingov.