.

První dotazník

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak se dnes cítíte ?

Vyberte jednu obrázkovou odpověď
2

Jak se ti líbí ve škole

3

Oblíbené období

Vyberte jednu odpověď
4

Na co se vždy v létě těšíte?