Mapovanie potrieb komunity

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu tohto dotazníka. 

Tento dotazník je anonymný a je určený pre obyvateľov  Tekovských Lužian.


Chceme zistiť, čím naša komunita žije, aké sú jej potreby, do akej miery sa komunita zapája do vecí verejných...Údaje budú slúžiť ako podklad pre zmapovanie potrieb obyvateľov. Veľmi si vážime Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka a ochotu prispieť vašimi názormi.
Spustiť dotazník