Zřízení dětské skupiny ve Vaší lokalitě

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


 ...


Dotazníkem chceme zjistit zájem rodičů o služby DS v jejich okolí.

 


DĚTSKÁ SKUPINA


Dětská skupina je zařízení péče o předškolní děti ve věku od jednoho roku až do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči. Ta je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.


V dětské skupině může být 4-24 dětí a dle velikosti skupiny je pak určen počet pečujících osob, obvykle na každých 6 dětí připadá jedna pečující osoba a je tam zajištěn zcela individuální přístup k dětem.

Tety, neboli pečující osoby, mají pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. 

Jedná se o alternativní službu péče o předškolní děti, která rodičům pomáhá slaďovat pracovní a osobní život, nabízí flexibilitu a kvalitu.

Dětské skupiny fungují na neziskové bázi a jejich zřizování a provoz upravuje příslušný zákon. Zřizovatelem mohou být neziskové organizace, ale i firmy, či jednotlivci.

Spustit dotazník teď