Laaggeletterdheid

Best collega's,

In het kader van mijn afstudeeropdracht voor de HBOV-opleiding wil ik jullie vragen om de enquête in te vullen. Jullie helpen mij om het probleem 'Laaggeletterdheid' verder te analyseren om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen om een verbetering aan te brengen in de zorg aan de laaggeletterde vaatpatiënt. De enquête staat open tot 30 april.

Hebben jullie vragen dan hoor ik deze graag.

Alvast bedankt voor het invullen.

Groet Jacqueline


Enquête starten