Powered by

Budoucnost spotřeby textilních výrobků

Textil je nezbytnou součástí každodenního života – je používán při výrobě oděvů, prádla a nábytku, zdravotnického a ochranného vybavení, budov i vozidel.

Jeho velká nadspotřeba má ale negativní dopad na životní prostředí, který neustále roste, a proto je třeba přijmout naléhavá opatření. Spotřeba textilních výrobků v EU je z hlediska vlivu na životní prostředí a změnu klimatu v průměru čtvrtá nejvyšší hned po potravinách, bydlení a mobilitě. Jedná se rovněž o třetí nejvyšší oblast, pokud jde o spotřebu vody a využívání půdy, a pátou nejvyšší co do využívání primárních surovin a vypouštění emisí skleníkových plynů.

Prosíme věnujte proto pozornost tomuto spotřebitelskému průzkumu, který realizujeme pro Radu kvality ČR a který se zaměřuje především na textil jako součást našich šatníků, a podělte se s námi o Vaše postoje a názory na tuto problematiku. 

Vyplnění tohoto dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Děkujeme Vám.


Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Spustit dotazník teď