Verbeterplan: Zorg in Beweging

Beste collega's,

Ik ben Yaren Kaya, en ik voer als onderdeel van mijn studie het vak Zorg in Beweging uit. Als onderdeel van mijn onderzoek voer ik een enquête uit om meer inzicht te krijgen in hoe het Van Wiechen onderzoek, met name het gebruik van het leporelloboek met Dick Bruna-plaatjes, wordt toegepast tijdens peuterconsulten. Jouw input is van onschatbare waarde om onze praktijk te verbeteren en de kwaliteit van de zorg die we bieden te versterken.

De enquête bestaat uit een aantal vragen die gericht zijn op jouw ervaringen en praktijken met betrekking tot het Van Wiechen onderzoek. We willen graag weten hoe vaak je betrokken bent bij peuterconsulten, of je bekend bent met het Van Wiechen onderzoek en hoe je het leporelloboek met Dick Bruna-plaatjes integreert tijdens deze consulten. Jouw eerlijke antwoorden zullen ons helpen om eventuele variaties in praktijk te identificeren en om samen te werken aan een consistente en effectieve aanpak.

Bedankt voor je tijd en medewerking!

Enquête starten