OCENA ROLI I ZADAŃ PIELĘGNIARKI SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY W OPIECE NAD PRACOWNIKAMI

Szanowni Państwo,

pracuję jako pielęgniarka służby medycyny pracy oraz jestem studentką II roku pielęgniarstwa studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo, na Wydziale Nauk Medycznych w Poznańskiej Akademii Medycznej NS im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Piszę pracę magisterską pt.: ,,Ocena roli i zadań pielęgniarki służby medycyny pracy w opiece nad pracownikami”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pań pielęgniarek i Panów pielęgniarzy pracujących w ramach systemu ochrony zdrowia pracujących o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży mi do przeprowadzenia badań i napisania pracy magisterskiej.

Proszę o zaznaczenie odpowiedzi zgodnie z własnym przekonaniem. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym.

Rozpocznij ankietę teraz