Vyhodnotenie škol.roka 2023/2024 a 1.stupňa

Milí rodičia, venujte, prosím, niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý zhrnie a uzavrie 4.ročník, ako aj prvý stupeň ZŠ. Dotazník je anonymný, avšak tentokrát budete mať možnosť uviesť aj svoje meno (nemusíte, samozrejme, stačí vložiť jeden znak). Budem rada, ak odpovede skonzultujete aj s deťmi. Ďakujem Vám a prajem len to najlepšie. Pozdravujem detičky.

Spustiť dotazník