.

Súvislosť spánku s akademickým úspechom

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Závislosť medzi spánkom a akademickým výkonom
1

Koľko hodín v priemere venuješ spánku?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aká známka sa najčastejšie vyskytovala na tvojom poslednom vysvedčení?

Vyberte jednu odpoveď