.

Enquête over de Wet Kwaliteitsborging in de bouw

De bouwsector ondergaat een grote transformatie door de aanstelling van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Voorlopig zal deze wet alleen gelden voor de nieuwbouw van gevolgklasse CC1. De wet is gekomen om ervoor te zorgen dat de bouwkwaliteit wordt verbeterd en dat de aansprakelijkheid van de aannemers wordt vergroot. De aanstelling van deze wet zal een aantal problemen met zich meebrengen. Dit is de aanleiding van deze enquete.

Beveiligd
Enquête Wet Kwaliteitsborging.
1

Welke rol heeft u binnen Lamers & Visser?

Kies één of meer antwoorden
2

In hoeverre bent u bekend met de Wet Kwaliteitsborging.

Kies één antwoord.
3

Wat is uw mening over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging in de bouw?

Maak een keuze uit de onderstaande opties.
4

Hoe tevreden bent u met de huidige bouwkwaliteit in Nederland?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 10.
5

Verwacht u dat de Wet Kwaliteitsborging zal leiden tot een verbetering van de bouwkwaliteit?

Maak een keuze uit de onderstaande opties.
6

Wat zijn volgens u de voordelen van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouwsector?

Geef uw antwoord in het tekstveld hieronder.
7

Vindt u dat de Wet Kwaliteitsborging voldoende waarborging biedt voor de bouwkwaliteit?

Maak een keuze uit de onderstaande opties.
8

Hoe ziet u de toekomst van de bouwsector met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging?

Geef uw visie in het tekstveld hieronder.
9

Denkt u dat uw werkzaamheden worden beïnvloed door de Wet Kwaliteitsborging.

Kies één of meer antwoorden
10

Als u denkt dat uw werkzaamheden worden beïnvloed, hoeveel tijd denkt u dan gemiddeld procentueel meer kwijt te zijn aan een project?

Vul hier een percentage in.
11

Hoeveel projecten waar u aan werkt vallen onder gevolgklasse CC1?

Vul hier naar schatting een percentage in.