.

TOSSEN

Collega's,

Voor mijn opdracht van school over Kwaliteitszorg 

heb ik de volgende Enquête gemaakt.

TOSSEN


Daarbij wil ik inzichtelijk krijgen hoe jullie hiertegen aan kijken.

En van daaruit kijken wat er verbeterd zou kunnen worden.


Graag wil ik jullie dan ook vragen om deze enquête hierover in te vullen. 


Graag voor 9 Juni 


Het kost maar 5 a 10 minuten


Dank voor de medewerking

Beveiligd
1

Wat word verstaan onder Tossen?

2

Was de naam al bekend voordat je in Rijndam kwam werken?, Onderbouw je antwoord

3

Waarom word het Tossen niet consequent gedaan op de werkvloer?

4

Waarom is Tossen een probleem ?

5

Wat heeft het voor consequenties als Tossen niet word gedaan?

6

Op welke momenten Tos je?, Beargumenteer je antwoord

7

Weet je wat er in het protocol staat over het Tossen?

8

Hoe ga je te werk tijdens het Tossen? Beargumenteer je antwoord

9

Welke verpleegkundige interventies zouden ingezet kunnen worden waardoor het Tossen wel consequent gebeurd.