.

Onderzoek naar variatie in de praktijk met betrekking tot directe ontslag of opname vanaf de spoedeisende hulp (SEH) bij patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel (LTH) en gering traumatisch intracranieel bloed op de CT-hersenen of bij patiënten met een herseninfarct met geringe neurologische uitval

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is uw ziekenhuislocatie?

Kies de locatie van het ziekenhuis waar u werkzaam bent.
2

Hoe beoordeelt u het huidige protocol voor direct ontslag of opname van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel?

Beoordeel op een schaal van 1-10 waarbij 1 erg slecht is en 10 uitstekend.
3

Kunt u kort uw redenen geven voor de beoordeling in de vorige vraag?

Geef uw antwoord in de ruimte hieronder.
4

Hoe vaak vindt direct ontslag plaats vanaf de SEH bij patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel in uw ziekenhuis?

Geef een schatting van het percentage patiënten dat direct ontslagen wordt.
5

Bent u betrokken bij het besluitvormingsproces voor direct ontslag of opname van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel vanaf de SEH?

Geef aan of u direct betrokken bent bij het besluitvormingsproces.
6

Welke factoren spelen volgens u een rol bij de beslissing voor direct ontslag of opname van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel vanaf de SEH?

Selecteer alle relevante factoren uit onderstaande opties.
7

In hoeverre wordt multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd binnen uw ziekenhuis bij de behandeling van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel?

Geef uw mening op een schaal van 1-10 waarbij 1 laag is en 10 hoog.
8

Welke informatiebronnen raadpleegt u doorgaans bij het nemen van beslissingen over direct ontslag of opname van patiënten vanaf de SEH?

Markeer alle toepasselijke informatiebronnen.
9

Hoe beoordeelt u de huidige kennis en bekendheid met de richtlijnen met betrekking tot direct ontslag of opname van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel in uw ziekenhuis?

Geef uw beoordeling op een schaal van 1-10 waarbij 1 lage kennis/ bekendheid is en 10 hoge kennis/ bekendheid.
10

Heeft uw ziekenhuis een specifiek protocol voor de opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel die direct ontslagen worden?

Geef aan of er een specifiek protocol bestaat.