Ocena stanu wiedzy osób chorych na cukrzycę i powikłań Zespołu Stopy Cukrzycowej

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz