Analýza pôsobenia zahraničných investorov na rozvoj Žilinského kraja

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času pre zodpovedanie otázok, ktoré sa týkajú analýzy pôsobenia zahraničných investorov na rozvoj Žilinského kraja. Otázky sú členené do troch oblastí. Prvou oblasťou sú činnosti a aktivity zahraničnej spoločnosti, druhou oblasťou je spolupráca zahraničnej spoločnosti s inými subjektami a treťou oblasťou je hodnotenie kvality podnikania v Žilinskom kraji.

Za váš čas a námahu vám vopred ďakujem.

Spustiť dotazník