Ocena Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,


Jestem studentką II roku na kierunku Finanse i Rachunkowość , Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W związku z pisaniem pracy magisterskiej pozwalającej mi na ukończenie studiów, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu uzyskanie informacji na temat Gminy Kramsk.


Badanie skierowane jest do przedstawicieli mieszkańców Gminy Kramsk, a jego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut.


Dziękuję za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz