Marihuana

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je určený pre ľudí vo veku 18 rokov a menej a pre ľudí vo veku 30 rokov a viac.

(dotazník je úplne anonymný)

Veľká vďaka, a prosím buďte úprimní pri vypĺňaní.

Spustiť dotazník