Ekonomické opodstatnenie kúpy poistenia predĺženej záruky

Dobrý deň, som študentkou 3. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študujem odbor financie, bankovníctvo, poisťovníctvo. V mojej bakalárskej práce riešim postoj spotrebiteľov k poisteniu predĺženej záruk. Dotazník je anonymný a zaberie Vám maximálne 5 minút.

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas.

Monika Jurkovičová 

Spustiť dotazník